Błąd
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:263. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:100. Error 9: Invalid character

Email Drukuj

Serwis AIMP.COM.PL powsta? w lutym 2009 roku. Jest to Polskie Wsparcie coraz bardziej popularnego programu do s?uchania muzyki - AIMP. Powsta? on z my?l? o polskich u?ytkownikach, którzy byli zmuszeni do pisania na oficjalnym forum rosyjskim i rzadko otrzymywali odpowied?. Postanowili?my utworzy? polskie wsparcie projektu maj?c du?y wp?yw na to aby program by? coraz lepszy


Jeste?my jedynym Polskim oficjalnym wsparciem projektu AIMP. Posiadamy zezwolenie autorów na promowanie ich programu w sieci a tak?e u?ywanie oficjalnej nazwy dzi?ki czemu ka?dy u?ytkownik odwiedzaj?cy Nasz? stron? i forum zawsze otrzymuje prawdziwe informacje na temat projektu w najszybszy mo?liwy sposób. 

Od Lutego 2009r Nasz serwis odwiedzi?o 9 milionów u?ytkowników.

Je?li jeste? zainteresowany/a wspó?prac? (wymiana linkiem lub buttonem) to prosimy o wiadomo??. Nale?y pami?ta?, aby w tre?ci maila poda? adres, przybli?one statystyki i kilka s?ów o serwisie, a tak?e informacj?, jaka forma wymiany najbardziej Ci odpowiada.

Czego oczekujemy od Twojej strony:
- ?rednio 1000 unikalnych u?ytkowników dziennie,
- PageRank > 2,
- ciekawej tematyki,
- strona musi by? zgodna z polskim prawem.

Zach?camy do kontaktu z Nami poprzez formularz kontaktowy


Wspó?praca w formie linku:

<a href="http://www.aimp.com.pl/" title="aimp, aimp2, aimp3, skins, wtyczki, skórki, pobierz, download, support, polski, ikony, tapety, edytor, odtwarzacz, mp3" target="_blank">AIMP.com.pl - Polski Oficjalny Support AIMP</a>

Antipixel 80x15<a href="http://www.aimp.com.pl/"><img src="http://aimp.com.pl/images/antipixel.png" border="0" alt="AIMP.COM.PL" /></a>

 

Menu g?ówne

Dla Windows

Dla Android