AIMP 3.2x
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:263. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:100. Error 9: Invalid character

AIMP 3.2x

Drukuj

AIMP v3.20 Build 1165 (21.12.2012)

Edytor Tagw: Ok?adki s? teraz przechowywane w specjalnej sekcji w formacie FLAC

Odtwarzacz: Algorytm przechwytuj?cy arkusze CUE plikw audio z podwjnym rozszerzeniem zosta? poprawiony

Naprawiono: Audio Converter - format prbki zapisuje niepoprawnie dla koderw linii polece?

Naprawiono: Audio Converter - B??d wyst?puje, gdy prbuje si? usun?? utwr z dysku wirtualnego

Naprawiono: Przechwytywanie radia - Nie mo?na wybra? kodowanej linii polece? do przechwytywania

Naprawiono: "Ctrl + Del" klawisze skrtw jest przechwytywany przez listy od drugorz?dnych elementw wprowadzania tekstu

Poprawiono: zawarto?? playlisty zatrzymuje odtwarzanie w niektrych przypadkach

Naprawiono: Odtwarzacz nie odtwarza d?wi?ku problem z DSP w niektrych przypadkach

Naprawiono: Player nie wykrywa p?yty CD na li?cie "A"


AIMP v3.20 Build 1163 (28.11.2012)

Audio Converter - Dodano kolumn? z liczb? utworw

Audio Converter - Obs?uga makr w%

Tag Editor - Dodano kolumn? dla znacznikw w formacie M4A

Fonoteka - Wsparcie dla edycji tagw odtwarzanych plikw

Poprawiono: Przechwytywanie Radio internetowe

Naprawiono: Quick Tag Editor - Nie wy?wietla ok?adki albumw w folderze dla wirtualnego archiwum

Naprawiono: Quick Tag Editor - Nie wy?wietla informacji o stacji radiowej, je?li edytor jest otwarty od "Quick Info"

Poprawiono: silnik Skin - Ca?kowicie przezroczyste elementy w starych buk?akw nie s? prawid?owo wy?wietlane

Poprawiono: Silnik skry

AIMP v3.20 Build 1155 (16.11.2012)

* Lista odtwarzania: Szybkie wyszukiwanie mo?na zako?czy? od razu, poprzez naci?ni?cie klawisza ESCAPE

- Naprawiono: Silnik d?wi?ku nie wykrywa obs?ugiwanych formatw urz?dzenia audio poprawnie

- Naprawiono: Edytor Tag - Tekst nie jest "wstrzymany" liniami dla formatu M4A

- Naprawiono: Edytor Tag - numer utworu nie zapisuje si? do odtwarzanego pliku

- Naprawiono: Audio Library wisi w niektrych przypadkach, gdy "Dodaj pliki" lub "tagi rescan" operacja jest aktywny

- Naprawiono: Audio Library - indeks alfabetyczny zosta? odwrcony - przewijanie k?kiem myszy

- Naprawiono: Znaczne wycieki pami?ci

- Naprawiono: Ma?e b??dy i wady

AIMP v3.20 Build 1148 RC 1 (19.10.2012)

Cz?ste: Dodano mo?liwo?? ustawienia ?cie?ki r?cznie w "Folder Przegl?daj"

Poprawiono: Nieprawid?owe renderowanie czcionek w wierszu informacji w systemie Windows 8

Poprawiono: Niektre elementy listy brak obs?ugi kolorw skry

Naprawiono: Player nie mo?e otworzy? plikw CUE, ktry zawiera symbole ""

Naprawiono: Awaria podczas przechwytywania Radia internetowego

Naprawiono: B??dy zaokr?gle? przy obliczaniu czasu trwania utworu CUE

Poprawiono: Drobne b??dy i wady

AIMP v3.20 Build 1139 BETA 2 (28.09.2012)

+ Cz?sto: lista kodowa? do t?umaczenia non-unicode tekstu UTF16 formacie zosta? uzupe?niony

+ Lista odtwarzania: "%" makro zosta?o dodane na zdolno?ci do wdro?enia niestandardowego sortowania w odwrotnej kolejno?ci

Sound Engine *: Wsparcie meta danych internetowych stacji radiowych w formacie ASF zosta? poprawiony

* Silnik skry: pr?dko?? zosta?a zwi?kszona Drawing

- Naprawiono: Sound Silnik nie wykrywa obs?ugiwane formaty urz?dzenia audio poprawnie

- Naprawiono: Gracz nie mo?e otworzy? pod-utwory z wzgl?dn? nazw? pliku z cue

- Naprawiono: ustawienia kolorw program nie stosuje si? do ikony w zasobniku i glifw z menu kontekstowego

- Naprawiono: Gracz nie przywrci? kolejk? odtwarzania po ponownym uruchomieniu

- Naprawiono: Audio Converter - kilka drobnych b??dw w "wszystkie pliki do jednego (+ CUE)" tryb kodowania

- Naprawiono: Audio Converter nie przenosi tagw podczas kodowania do formatu Musepack

- Naprawiono: Ma?e b??dy i wady

AIMP v3.20 Build 1125 Beta 1 (02.09.2012)

+ Common: Dodano mo?liwo?? przegl?dania osadzonego ok?adk? w oryginalnej rozdzielczo?ci

+ Cz?sto: ustawie? korektora s? teraz zapisywane w osobnym pliku na dysku

+ Cz?sto: wskazwka dla "powtrzy? cz??? AB" przycisk teraz zawiera informacje o granicach powtarzaj?c cz???

+ Sound Silnik: Dodano WASAPI Ekskluzywne podpory

+ Sound Silnik: algorytm buforowania pliku wej?ciowego zosta?a poprawiona - teraz dost?p do dysku silnika rzadziej

+ Sound Engine: maksymalny rozmiar pami?ci podr?cznej dla pliku wej?ciowego zosta? zwi?kszony do 250 MB

+ Przechwytywanie Radio: Modu? wykorzystuje motor Converter teraz

+ Audio Converter: "kodowa? wszystkie do jednego pliku" tryb zosta? dodany (z / bez logowania CUE)

+ Audio Converter: Dodano mo?liwo?? wy??czenia komputera po operacji konwersji

+ Audio Converter: Dodano mo?liwo?? zmiany formatu strumienia wej?cia audio

+ Audio Converter: Dodano mo?liwo?? korzystania z konsoli koderw

+ Audio Converter: Dodano mo?liwo?? kodowania plikw w formacie Musepack

+ Audio Converter: Tagi w ID3v1 s? teraz zapisywane w pliku przy kodowaniu do formatu MP3

+ Harmonogram: Dodano mo?liwo?? prze??czania komputera w tryb u?pienia

+ Harmonogram: Dodano mo?liwo??, aby si? obudzi? komputer

+ Harmonogram: Dodano mo?liwo?? wstrzymania odtwarzania i / lub zamkn?? odtwarzacz przed wy??czeniem komputera

+ Scheduler: Alert pojawi si? teraz przed wy??czeniem komputer

+ Audio Library: Wyszukiwanie przyrostowe zosta? dodany do listy rozwijanej filtru kolumny tabeli

+ Audio Library: Dodano mo?liwo?? opr?ni? wyszukiwane ?atwiejsze

+ Advanced Tag Editor: Dodano mo?liwo?? wyboru formatu znacznika dla ktrych zmiany b?d? zapisywane

+ Advanced Tag Editor: Dodano mo?liwo?? edycji tagw w formacie M4A

+ Plugins: Ogg Vorbis Encoder zosta? zaktualizowany do wersji V1.3.3

+ Plugins: Dekoder dla formatu OPUS zosta? dodany

 

Menu g?wne

Dla Windows

Dla Android