Błąd
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:263. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:100. Error 9: Invalid character

Email Drukuj
Ocena użytkownikĆ³w: / 233
SłabyŚwietny 

Funkcje i cechy programu:

Obs?uguje nast?puj?ce formaty:

.CDA, .AAC, .AC3, .APE, .DTS, .FLAC, .IT, .MIDI, .MO3, .MOD, .M4A, .M4B, .MP1, .MP2, .MP3,

.MPC, .MTM, .OFR, .OGG, .OPUS, .RMI, .S3M, .SPX, .TAK, .TTA, .UMX, .WAV, .WMA, .WV, .XM

Zapewnia obs?ug? wyj??

DirectSound / ASIO / WASAPI / WASAPI Exclusive

Posiada 18-pasmowy korektor oraz wbudowane efekty d?wi?kowe:

pog?os, flanger, refren, zmian? tonu, zmian? tempa, echo, zmian? basu, wzmocnienie, usuwanie mowy

Zapewnia 32-bitowe przetwarzanie audio (dla najlepszej jako?ci)

Posiada zak?adk? ulubionych

Posiada kolejk? odtwarzania

Zapewnia wsparcie CUE

Umo?liwia przesy?anie statystyk przes?uchanych utworów do Last.fm

Posiada wieloj?zyczno??

Umo?liwia korzystanie z globalnych i lokalnych skrótów klawiszowych

Posiada edytor znaczników

Zawiera organizer z opcj? wyszukiwania

Pozwala na odtwarzanie internetowych stacji radiowych

Umo?liwia rejestrowania radia internetowego do formatów: OGG / WAV / MP3 / AAC / AAC+

Posiada opcj? budzenia

Obs?uguje wtyczki

Umo?liwia konwertowanie d?wi?ku

Lista odtwarzania:

 

Praca z wieloma listami odtwarzania

Mo?liwo?? dostosowywania wygl?du listy odtwarzania

Mo?liwo?? blokowania ustawie?

Mo?liwo?? synchronizacji plików z list?


Konwerter d?wi?ku / Audio Converter:

Wielow?tkowe kodowanie

Klika trybów kodowania

Potrafi konwertowa? do popularnych plików muzycznych (APE, MP3, FLAC, OGG, WAV, WMA, Wav)

Mo?liwo?? zmiany formatu wej?ciowego

Wy??cza komputer po zako?czonej pracy


Edytor znaczników / Tag Editor:

Obs?uguje popularne formaty tagów (ID3v1, ID3v2, APE, Vorbis, WMA, M4A)

Praca z grup? plików

Mo?liwo?? zastosowania zmian do grupy plików

Nazewnictwo i sortowanie plików

Auto wype?nianie tagów na podstawie nazwy utworu


Biblioteka audio / Audio Library:

Biblioteka audio pozwala w ?atwy sposób zarz?dza? u?ytkownikowi muzyk? na jego komputerze i magazynowa? statystyki oraz oceny plików.


Radio internetowe / Internet Radio

S?uchaj internetowych stacji radiowych w ró?nych formatach OGG / WAV / MP3 / AAC / AAC

Mo?liwo?? przechwytywania strumienia APE, FLAC, OGG, WAV, WV, WMA i MP3

Przegl?darka internetowych stacji radiowych

Dost?p do katalogu Icecast


CoverArt Downloader:

CoverArt Downloader: Szukaj i pobieraj ok?adki do swoich albumów


Harmonogram:

Mo?na ustawi? czas rozpocz?cia odtwarzania wybranego utworu z ?agodnym pog?a?nianiem piosenki.

Obudzi? komputer z trybu u?pienia je?li jest obs?ugiwany.

Automatycznie wy??czy? komputer

Mo?esz zasypia? s?uchaj?c swojej ulubionej muzyki. Ustaw tylko moment wy??czenia komputera po zako?czonej li?cie odtwarzania lub w okre?lonym czasie.

 

Menu g?ówne

Dla Windows

Dla Android