Rozpoczynamy publiczne beta testy

Monday, 07 November 2016 20:05
Print
User Rating: / 1
PoorBest 

Jaki? czas temu na Naszym profilu Facebook pisali?my o nadchodz?cej nowej wersji AIMP dla systemu Android. Rozpoczynamy testy nowych wersji dla obu systemów:

AIMP dla systemu Windows w wersji v4.12

AIMP dla systemu Andorid w wersji v2.50

 

Prosimy wszystkich testuj?cych o zg?aszanie wszystkich b??dów napotkanych w dzia?aniu lub np w t?umaczeniu obu programów na Naszym forum w sekcjach:

Sekcja AIMP dla Android

Sekcja AIMP dla Windows

Prosimy o jak najbardziej szczegó?owy opis b??du aby?my mogli skutecznie usun?? go w kolejnej wersji.

 

UWAGA!

Oba programy s? wersjami BETA, pobieracie je na w?asn? odpowiedzialno??. Programy mog? zawiera? wiele b??dów.